Aktualności

 
INFORMACJA O NADANIU INDYWIDUALNEGO NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
 

INFORMACJA O NADANIU INDYWIDUALNEGO NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu uprzejmie informuje, iż w celu usprawnienia ewidencji wpłat na rzecz Spółdzielni, zmianie ulega obsługa bankowa w PKO Bank Polski S.A. dot. opłat eksploatacyjnych (tzw. czynszu).

Sukcesywnie, od miesiąca sierpnia 2018r. nadawane są indywidualne konta bankowe służące tylko i wyłącznie dokonywaniu opłat za dany lokal mieszkalny, lokal użytkowy, garaż, miejsce postojowe, pomieszczenie w najmie.

W związku z powyższym, po otrzymaniu do skrzynki pocztowej indywidualnego numeru rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu opłat czynszowych na wskazany numer rachunku bankowego.

W przypadku posiadania większej liczby lokali w zasobach naszej Spółdzielni (kolejne mieszkanie, lokal użytkowy, garaż itp.) prosimy nie łączyć ze sobą wpłat.

W przypadku korzystania ze „zleceń stałych” prosimy o poinformowanie Państwa BANKU o zmianie konta bankowego.

Czyste druki do wpłat czynszu dostępne są w Agencjach PKO lub na poczcie.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 30 września 2018r. zaprzestajemy pobierania opłat w kasie Spółdzielni.

Zarząd SM „FILAR” w Elblągu

Elbląg, sierpień 2018r.