Aktualności

 
Rekrutacja na stanowisko główny księgowy
 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu ogłasza rekrutację na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne ( rachunkowość, finanse, podatki )

 • minimum 2 lat doświadczenia w pracy na stanowisku Głównego Księgowego

 • doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego w spółdzielni mieszkaniowej
  będzie dodatkowym atutem

 • biegła znajomość przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości

 • znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
  zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

 • biegła obsługa komputera ( MS Office, Excel )

 • znajomość programu Pro Virtus będzie dodatkowym atutem

 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych

 • inicjatywa oraz samodzielność w działaniu

 • dobra organizacja pracy

 • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym

Opis stanowiska:

 • nadzór nad polityką rachunkowości oraz prawidłowym obiegiem dokumentów
  księgowych

 • nadzór i przygotowywanie deklaracji oraz prowadzenie pełnej dokumentacji
  podatkowej spółdzielni (VAT, CIT, PIT i innych przewidzianych prawem)

 • sporządzanie sprawozdań finansowych

 • sporządzanie sprawozdań, raportów, analiz okresowych i rocznych na potrzeby
  Zarządu i Rady Nadzorczej

 • kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi

 • bieżące analizowanie zmian przepisów z zakresu rachunkowości i prawa
  podatkowego

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w spółdzielni o wieloletniej tradycji

 • atrakcyjny system wynagradzania

 • współpracę w zespole z miłą atmosferą

 • program szkoleń

Oferty z następującymi dokumentami należy składać w siedzibie Spółdzielni, na adres e-mail: biuro@mieszkania-filar.pl lub za pośrednictwem poczty w terminie do 20.02.2019r.

 • CV

 • List motywacyjny

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
  niezbędnych do prowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia
  29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze
  zmianami)

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami, nie odsyła złożonych ofert oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu