Aktualności

 
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na adresie : ul. Ogrodowa 5 w Elblągu
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR”
82-300 Elbląg, ul. Marii Konopnickiej 2A/18

Numer postępowania: ZP-1/2019 

postępowanie powyżej 120 000 PLN
 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.

Załączniki:
1. Ogłoszeniu o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 7
4. Załącznik nr 8

Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2019 r. o godz. 9.30