Aktualności

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-1/2019
 

"Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na

adresie ul. Ogrodowa 5 w Elblągu".