Aktualności

 
Dzień wolny od pracy 16 sierpień 2019
 

  U W A G A 

 
Dzień 16 sierpień 2019r. (PIĄTEK)
jest w Spółdzielni Mieszkaniowej FILAR” dniem wolnym od pracy.
 
Wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii należy zgłaszać na numery tel.  znajdujące się na tablicach informacyjnych w budynkach Spółdzielni
oraz  na stronie internetowej.