Aktualności

 
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty porządkowe w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz na terenach zewnętrznych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „FILAR” w Elblągu
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR”

82-300 Elbląg, ul. Marii Konopnickiej 2A/18
 
 
Numer postępowania: ZP-2/2019 
postępowanie powyżej 120 000 PLN
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.
 
Załączniki:
2. SIWZ
 
 
Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2019 r. o godz. 9.30