Aktualności

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-2/2019
 

Roboty porządkowe w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz na terenach zewnętrznych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „FILAR” w Elblągu

Zawiadomienie