Aktualności

 
Ogłoszenie dot. ROBOTNICZEJ 81-83 i 85-89
 

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z ZAPLANOWANYMI PRACAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU TJ. WYKONANIE NOWYCH MIEJSC PARKINGOWYCH DLA BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. ROBOTNICZEJ 81-83 i 85-89 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FILAR” W ELBLĄGU INFORMUJE O ZAMIARZE ZŁOŻENIA WNIOSKU DOT. WYDANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW Z GATUNKU KLON SZT. 2 ROSNĄCYCH NA DZIAŁCE NR 307/7, OBRĘB 11), WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZGŁASZANIA UWAG W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI LUB DROGĄ e-mailową W OKRESIE OD 05.03.2020r. DO 04.04.2020r.

 

Zgodnie z art. 83 ust.4 i art. 83b pkt 2 ustawy z 16. kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 55).