Aktualności

 
Ogłoszenie dot. UL. ROBOTNICZEJ 124
 

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z ZAPLANOWANYMI PRACAMI TERMOMODERNIZA-CYJNYMI BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. ROBOTNICZEJ 124 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FILAR” W ELBLĄGU INFORMUJE O ZAMIARZE ZŁOŻENIA WNIOSKU DOT. WYDANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW SZT. 5 - SOSNA, ŚWIERK, SOSNA, TUJA (2 SZT.) ORAZ 9 m2 KRZEWÓW (TUJA ORAZ CIS) ROSNĄCYCH NA DZIAŁCE NR 377/1, OBRĘB 11), WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZGŁASZANIA UWAG W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI LUB DROGĄ e-mailową W OKRESIE OD 05.03.2020r. DO 04.04.2020r.

 

Zgodnie z art. 83 ust.4 i art. 83b pkt 2 ustawy z 16. kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 55).