Aktualności

 
OGRODOWA 5 - ogłoszenie
 

 

OGŁOSZENIE

 

W ZWIĄZKU Z OBUMIERANIEM DRZEW IGLASTYCH Z GATUNKU ŚWIERK SZT. 2 ZNAJDUĄCYCH SIĘ PRZY BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. OGRODOWEJ 5 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FILAR”
W ELBLĄGU INFORMUJE O
ZAMIARZE ZŁOŻENIA WNIOSKU DOT. WYDANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW Z GATUNKU ŚWIERK SREBRZYSTY SZT. 2 ROSNĄCYCH NA DZIAŁCE NR 473, OBRĘB 16), WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZGŁASZANIA UWAG W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI LUB DROGĄ e-mailową W OKRESIE OD 03.07.2020r. DO 02.08.2020r.

 

Zgodnie z art. 83 ust.4 i art. 83b pkt 2 ustawy z 16. kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 55).