Aktualności

 
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej 2A w Elblągu
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR”
82-300 Elbląg, ul. Marii Konopnickiej 2A/18

Numer postępowania: ZP-1/2020 

postępowanie powyżej 120 000 PLN

Remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej 2A w ElbląguOpis:

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.


Termin składania ofert upływa dnia 28.08.2019 r. o godz. 9.30

Załączniki:

1. Ogłoszenie,

2. SIWZ