Aktualności

 
UWAGA - 24 grudnia 2020r.
 

U W A G A

Dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek - Wigilia) jest w Spółdzielni Mieszkaniowej FILAR” dniem wolnym od pracy.

Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać na numery tel. znajdujące się na tablicach informacyjnych w budynkach Spółdzielni oraz na stronie internetowej.