PRZETARG_REMONT ELEWACJI I DACHU OGRODOWA_4

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR ”
82-300 Elbląg  ul. M. Konopnickiej 2A/18
ogłasza I przetarg nieograniczony na :
 
„ Remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 4 w Elblągu”
 
Pożądany termin realizacji zamówienia :
marzec/kwiecień – lipiec/sierpień 2018 r.
 
 
Informacje i materiały dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu przy ul. Marii Konopnickiej 2A/18.
 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu przy ul. Marii Konopnickiej 2A/18 z dopiskiem :
 
                 PRZETARG    P-01/2017 – Ogrodowa 4 – remont elewacji i dachu
 
 do dnia 15.01.2018 r. do godziny 1045
 
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu przy ul. Marii Konopnickiej 2A/18.
w dniu 15.01. 2018 r. o godzinie 1100.
 
 
 
  
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
                „FILAR”
   82-300 Elbląg ul. M .Konopnickiej 2A/18
   tel. /55/ 234-37-23   smfilar@o2.pl