Przetargi

 

ZAKOŃCZONE PRZETARGI:
------------------------------------------------------------------------------------


Numer postępowania: ZP-3/2020

postępowanie powyżej 120 000 PLN 
 

Remont – termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na adresie : ul. Robotnicza 124 w Elblągu

Opis:

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.
 

Załączniki:

1. Ogłoszeniu o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 7

4. Załącznik nr 8
 

Termin składania ofert upływa dnia 06.11.2020 r. o godz. 9.30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - numer postępowania: ZP-3/2020


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Roboty porządkowe w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz na terenach zewnętrznych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „FILAR” w Elbląg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR”

82-300 Elbląg, ul. Marii Konopnickiej 2A/18

 

Numer postępowania: ZP-2/2020 

postępowanie powyżej 120 000 PLN

 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.

Załączniki:

1. Ogłoszeniu o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 4

Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2020 r. o godz. 9.30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie o zamówieniu na roboty porządkowe w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz na terenach zewnętrznych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „FILAR” w Elblągu


Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR”

82-300 Elbląg, ul. Marii Konopnickiej 2A/18
 
 
Numer postępowania: ZP-2/2019 
postępowanie powyżej 120 000 PLN
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.
 
ZAKOŃCZONE PRZETARGI:

Załączniki:
1. Ogłoszeniu o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 4
 
Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2019 r. o godz. 9.30
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na adresie : ul. Ogrodowa 5 w Elblągu


Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR”

82-300 Elbląg, ul. Marii Konopnickiej 2A/18


Numer postępowania: ZP-1/2019 

postępowanie powyżej 120 000 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.

Załączniki:
1. Ogłoszeniu o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 7
4. Załącznik nr 8

Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2019 r. o godz. 9.30