Zgłaszanie awarii

 

 

Informujemy, że wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii hydraulicznych
i elektrycznych na drugiej zmianie tj. w godz. od 15:00 do 22:00 oraz w dni wolne od pracy w godz. od 8:00 do 22:00, prosimy kierować telefonicznie następująco:

Typ awarii

Numer telefonu

Awarie instalacji wod-kan), gaz., cw i co

780065322

Awarie instalacji elektrycznej

(nie obejmuje awarii w lokalu mieszalnym)

603410994

Awarie instalacji domofonowej i TV

606780753

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

55-239 30 40

Straż Miejska

986

Policja

997

Straż Pożarna

998

Pogotowie ratunkowe

999

Pogotowie energetyczne

991

Pogotowie gazowe

992

Pogotowie wok.-kan.

994