Organy spółdzielni

 
Do organów Spółdzielni należą :
1.     WALNE ZGROMADZENIE
2.     RADA NADZORCZA
3.     ZARZĄD
 

Skład Rady Nadzorczej:

Maria Dobosz, Tomasz Chętnik, Andrzej Kosecki, Eugeniusz Szamp, Ryszard Tomaszewski

 

Skład Zarządu:
 
Marta Stępień, Eugeniusz Szamp - członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu