Organy spółdzielni

 
Do organów Spółdzielni należą :
1.     WALNE ZGROMADZENIE
2.     RADA NADZORCZA
3.     ZARZĄD
 

Skład Rady Nadzorczej :

Ryszard Tomaszewski, Daniela Dreczka, Lila Lis, Ewa Karpowicz, Joanna Kusznierewicz, Jarosław Olszewski, Barbara Kapała, Władysław Kęprowski, 

 

Skład Zarządu: