Zasoby spółdzielni

 
ul. Robotnicza 81-83 ul. Polna 11 ul. Robotnicza 85-89  ul. Obrońców Pokoju 13 
       
 ul. Robotnicza 124  ul. Zielona 1  ul. Beniowskiego 1a  ul. Ogrodowa 4
       
 ul. Grobla św. Jerzego 18  ul. Klimuszki
12-14; 16-18; 20; 22
  ul. Ogrodowa 5  ul. Ks. Ściegiennego 2
     
 ul. Żyrardowska 73; 75  ul. M. Konopnickiej 2a