Pliki do pobrania

 

Poniżej zamieszczamy kilka plików w formacie PDF.
Aby poprawnie przeglądać ich zawartość, zalecamy program ACROBAT READER.

1. Zasada działania wentylacji.

2. Plan remontów 2020Plan remontów 2019 i Załącznik planu remontów 2019.

3. Sprawozdanie finansowe 2018, rachunek zysków i strat, bilans.

4. Sprawozdanie finansowe 2018, dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

5. Walne Zgromadzenie Członków SM "FILAR" w Elblągu 24.06.2019r. PROTOKÓŁ.

6. WNIOSKI przyjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2019r.

7. Sprawozdanie finansowe 2019, rachunek zysków i strat, bilans.

8. Sprawozdanie finansowe 2019, dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

9. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2019

 

 Druki

1. Deklaracja członkowska Odrębna Własność

2. Deklaracja członkowska Spółdzielcze Lokatorskie

3. Kwestionariusz informacyjny lokal użytkowy najem

4. Kwestionariusz informacyjny lokale użytkowe Spółdzielcze Własnościowe

5. Kwestionariusz informacyjny Odrębna Własność

6. Kwestionariusz informacyjny Spółdzielcze Lokatorskie

7. Kwestionariusz informacyjny Spółdzielcze Własnościowe

8. Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób

9. Przekształcenie prawa do lokalu lokatorskiego

10 .Przekształcenie prawa do lokalu własnościowego

11. Upoważnienie dla najemcy dodatek mieszkaniowy

12. Wniosek o wydanie zaświadczenia

13. Wskazanie Pełnomocnika dla Spółdzielczego Własnościowego prawa do lokalu